UCR aerial view

Contact

Location

University of California, Riverside
3401 Watkins Dr
Proteomics Core Facility
Keen Hall 1017
Riverside, CA 92521

Proteomics Core Manager

Quanqing Zhang

Phone: 951-827-7114
Email: quanqing.zhang@ucr.edu

Office: Keen Hall 1019

Oversight committee

Katayoon Dehesh
Ryan Julian
Yanran Li
Joseph Genereux
Yinsheng Wang
Zhouxin Shen, UCSD

Let us help you with your search